Clivus Multrum hyödyntää luonnon omia prosesseja hajoittamaan ulosteen ja virtsan hajutomaksi lopputuotteeksi. Kompostointiprosessi on luonnollinen biologinen prosessi. Se vaatii hyvää ilmastointia ja hieman ilmankosteutta, joka on tärkeää jotta mikro-organismit voivat tehdä työnsä.

Prosessi on aerobinen ja toimii eri lämpötiloissa (myös jos ulkolämpötila on reilusti alle nollan), vastakohtana anaerobisille prosesseille jotka tuottavat metaania (suokaasu), mikä tapahtuu korkeammissa lämpötiloissa, mutta ei lainkaan Clivus Multrum- käymälässä.

Kompostointiprosessin aloittamiseksi asennetaan aloituskerros, joka koostuu turpeen, sahanpurun ja mullan sekoituksesta ja sisältää mikro-organismeja, jotka ovat tärkeitä prosessissa. Joskus käymälän käytön aikana lisätään vielä lastuja tai hiilipitoista materiaalia kompostin pitämiseksi huokoisena, mikä on tärkeää nesteen suodatukselle ja kiinteän aineen ilmanvaihdolle.

Huom! Älä käytä sahanpuruna paine-käsiteltyä puuta tai kovia puulajeja, kuten tammea tai puulajeja, jotka sisältävät tärpättiä, kuten havupuut.  Älä käytä sanomalehteä, lehtiä tai pitkää ruohoa, joka muodostaa tahmeaa massaa.  Tavallinen vessapaperi sen sijaan toimii hyvin.

Komposti

Suurin osa kiinteästä orgaanisesta aineesta muuntuu hiilidioksidiksi ja vedeksi ja haihtuu ilmaan.   5-10 vuoden päästä ainoastaan pieniä määriä lopputuotteista on jäljellä ja ne sisältävät samantyyppisiä mineraaleja joita löytyy tavallisesta maaperästä. Jos käyttö verrattuna säiliön kokoon on oikein mitoitettu, voidaan komposti jättää säiliöön vuosikymmeniksi.

Kun valmiiksi käsitelty komposti poistetaan säiliöstä, voidaan sitä käyttää puutarhamultana.

Suotoneste

Neste (pääasiassa hajonnutta virtsaa) käy läpi tärkeän biokemiallisen muuntautumisen. Se kulkee läpi aloituskerroksen kaltevan pohjakerroksen. Kun se lopulta saavuttaa varastosäiliön se muuntuu stabiiliksi, hajuttomaksi suolaliuokseksi. Se on muuntautunut tasapainoiseksi nestemäistä typpeä runsaasti sisältäväksi lannoitteeksi, joka on sopiva nurmikolle, puille ja kukille. Neste tulee sekoittaa veden kanssa ennen käyttöä. Suotoneste on biologisesti stabiili, ja sitä voidaan haluttaessa säilyttää.

Ilmanvaihto

Ilmavirta imetään alaspäin läpi käymälän istuimen kompostisäiliöön. Ilmanvaihtoa tarvitaan, jotta pahat hajut eivät keräydy käymälään sekä lisäämään happea prosessiin.

Taudinaiheuttajat

Ulosteiden ja virtsan sisältämät patogeeniset taudinaihettajat, joka hallitsemattomana voivat aiheuttaa tauteja, häviävät kompostointiprosessissa maaperän bakteerien ja muiden pieneliöiden avulla.

Neste käy läpi nitrifikaatioprosessin. Lopputuloksena on ruskea taudinaiheuttajista vapaa neste, joka sisältää runsaasti ammoniumnitraattia ja ammoniumnitriittiä, ja tuoksuu miedosti mullalta.

Vuosien mittaan Clivus Multrum on analysoinut näytteitä eri käymäläasennuksista (katso  testitulokset). Asiakkaat voivat saada näytteitä omista Clivus -käymälöistään analysointiin.